Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  • Тараклия
  • 0294 22 22 22

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea preţurilor provizorii reglementate pentru furnizarea

gazelor naturale de către S.A. „Moldovagaz” în contextul

obligaţiei de serviciu public

 

nr. 503  din  09.11.2021

 

Monitorul Oficial nr.274-278/1290 din 12.11.2021

 

* * *

În temeiul art.7 alin.(2) lit.d), art.98 alin.(2) lit.d) din Legea nr.108/2016 cu privire la gazele naturale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.193-203, art.415), în conformitate cu Metodologia de calculare, aprobare şi aplicare a preţurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administraţie ANRE nr.355 din 13.08.2021 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2021, nr.249-253, art.1214), în corespundere cu pct.3.2 din Dispoziţia nr.4 din 02.11.2021 a Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, în baza cererii S.A. „Moldovagaz” nr.01/3-2729 din 05.11.2021, Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă preţurile provizorii reglementate pentru furnizarea gazelor naturale de către S.A. „Moldovagaz” în contextul obligaţiei de serviciu public, conform anexei la prezenta Hotărâre.

2. Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, va reexamina, până la 30 noiembrie 2021, preţurile provizorii reglementate pentru gazele naturale în contextul obligaţiei de serviciu public, stabilite în pct.1 la prezenta Hotărâre.

3. Hotărârea Consiliului de administraţie al ANRE nr.396/2020 din 28 octombrie 2020 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr.285, art.1094 din 03.11.2020) se abrogă.

4. Prezenta Hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la autoritatea emitentă.

5. Prezenta Hotărâre intră în vigoare la 1 noiembrie 2021.

 

DIRECTOR GENERAL

Veaceslav UNTILA

 

 

DIRECTORI

Octavian CALMÎC

 

Eugen CARPOV

 

Ştefan CREANGĂ

 

Violina ŞPAC

 

 

Nr.503. Chişinău, 9 noiembrie 2021.

 

 

 

Anexă

la Hotărârea Consiliului de administraţie al ANRE

nr.503 din 9 noiembrie 2021

Preţurile provizorii reglementate la gazele naturale

 

Denumirea

Preţ fără
TVA, lei/
1000 m3

Preţurile provizorii reglementate pentru furnizarea gazelor naturale de către S.A. „Moldovagaz”:

 

- în punctele de intrare în reţelele de transport al gazelor naturale

7834

- în punctele de ieşire din reţelele de transport al gazelor naturale

8115

- în punctele de ieşire din reţelele de distribuţie a gazelor naturale de înaltă presiune

8331

- în punctele de ieşire din reţelele de distribuţie a gazelor naturale de medie presiune

8649

- în punctele de ieşire din reţelele de distribuţie a gazelor naturale de joasă presiune

10260

 

__________________

Notă: Preţurile provizorii reglementate la gazele naturale furnizate consumatorilor finali sunt obligatorii pentru toate întreprinderile de gaze naturale cărora le-a fost impusă obligaţia de serviciu public, până la aprobarea preţurilor reglementate pentru acestea.